Kompozycje haptyczne - eksperiencje
Wernisaż wystawy:
10.05.2019
Czas trwania wystawy:
10.05 - 24.05.2019
Dni otwarcia galerii:
poniedziałek - piątek
16:00 - 19:00

Kompozycje haptyczne - eksperiencje

Indywidualna wystawa obrazów Jacka Jarczewskiego - absolwenta Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.

Prezentowane na wystawie prace powstały przy wykorzystaniu autorskiej techniki haptycznej, tzn. takiej, która jest dotykalna, sprawdzalna dotykiem, której zadaniem jest szeroko rozumiane uruchomienie zmysłu dotyku w procesie tworzenia i „przeżycia estetycznego”. Dlatego też wbrew obowiązującym standardom obcowania z dziełami wystawianymi w galeriach sztuki tym razem przy każdej pracy prezentowanej w ramach opisywanej wystawy winno wisieć ostrzeżenie:„Uwaga: dotykać!”.

Artysta tak opisuje swoją autorską technikę tworzenia prac: "W wyniku doświadczeń i prób malarskich wyodrębniłem zespół czynności i materiałów, które nazwałem techniką haptyczną (haptyczny - tzn. dotykalny, sprawdzalny dotykiem). Umożliwia ona tworzenie śladów - znaków - struktur w założeniu szczególnie dotykalnych, będących rzeczywistym zapisem moich stanów wewnętrznych, mową ducha i ciała. Obrazy haptyczne przybierają formy prowokujące ich dotykanie, co w dużej mierze pozwala spotęgować wzrokowe przeżycie kontaktu z obrazem poprzez zmysł dotyku formalny i nieformalny. Tworzone struktury przybierają różne wartości. Organizują układy samodzielne i łączone. W zależności od napięć, jakie generuję podczas tworzenia, nabierają form proporcjonalnych. Mogę to zjawisko porównać do zapisu literniczego, nutowego lub innego języka symboli, który umożliwia zapis konkretnych relacji zachodzących w procesie wymiany informacji. Rozmowa z potencjalnym widzem odbywa się właśnie za pomocą znaków strukturalnych odpowiedzialnych za kontakt bezpośredni. Pierwsze czytanie określiłbym autorskim, ponieważ sam jestem w pierwszym rzędzie twórcą i odbiorcą uformowanych znaków. Czy posiadają uniwersalne właściwości pozwalające prowadzić dialog? Odpowiedzi otrzymuję na wernisażach. 

Dotychczasowe przywiązanie do materii tej mineralnej, prawdziwie strukturalnej, o wysokim ciężarze własnym, obecnie przybrało postać symboliczną. Trzydzieści lat doświadczeń malarskich pozwala na uwolnienie i powrót do eksperymentu malarskiego, który nierozłącznie zawsze budzi zmysły i ciekawość twórczą. „Eksperiencje z lat 2017-2019” to cykl obrazów powstałych jako forma dominacji koloru nad materią. To odwrócenie dominującego znaczenia struktur haptycznych do roli symbolu. Podejmuję próbę odświeżenia własnego poglądu na malarstwo. Wystawa „KOMPOZYCJE HAPTYCZNE – EKSPERIENCJE, to próba zaprezentowania tej zmiany znaczeń w moim malarstwie i poszukiwanie równowagi w obrazie oraz w sobie".

JACEK JARCZEWSKI - urodzony w 1962 roku w Rawiczu. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby. Dyplom z wyróżnieniem obronił w1988 roku z Malarstwa i Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce w pracowniach: prof. S.R. Kortyki,  prof. M. Zdanowicza. Obecnie profesor uczelni i kierownik Katedry Malarstwa Architektonicznego i Multimediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Prowadzi Pracownię Technik Malarskich i Rysunkowych oraz Działań Innowacyjnych. Uprawia malarstwo sztalugowe, ścienne oraz projektowanie witraży.

Jako kurator zorganizował 16 międzynarodowych i ogólnopolskich, zbiorowych wystaw plastycznych, 14 konferencji i seminariów naukowych oraz kilkadziesiąt wystaw indywidualnych. Brał udział w 43 wystawach indywidualnych oraz 113 wystawach zbiorowych. Obrazy w zbiorach prywatnych w : Niemczech, Francji, Holandii, Belgi, Szwajcarii, USA, Polsce. Zrealizował kilkadziesiąt realizacji witrażowych m.in. cztery witraże na Jasnej Górze w Częstochowie, Katedrze św. Mikołaja w Kaliszu, obiektach muzealnych - „Centrum Ducha Gór" w filii Muzeum Karkonoskiego w Szklarskiej Porębie. Pierwsze witraże powstały dla Domu Kultury w Rawiczu i ozdabiają salę widowiskową. Jest autorem wydawnictw: książkowych i katalogowych, datowników, stempli i kartek pocztowych.

Inne wystawy

Powrót