11

Mikołaj Obrycki

malarz

Światło jest swoisty medium, które kreuje i dekonstruuje przestrzeń.

Mikołaj Obrycki urudził się 6 sierpnia 1977 r. w Szczecinie. W latach 1997-2003 studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni artystycznej prof. Jerzego Kałuckiego. 

Swoje obrazy zaczął wystawiać na długo zanim rozpoczął naukę w Akademii. Pierwsza wystawa jego obrazów odbyła się w jego rodzinnym mieście, Szczecinie, w 1994 roku. Obrazy Mikołaja Obryckiego – raz figuratywne, innym razem abstrakcyjne, zawsze jednak nieskrępowane i swobodne w traktowaniu malarskiego tematu, pozostawiają odbiorcy duży margines interpretacyjny.Być może połączenie talentu malarskiego z muzyczną edukacją, którą artysta również odbył, pozwala osiągnąć mu zamierzony przekaz minimalnymi środkami z właściwą tylko muzyce sugestywnością.

Jest jednym z najbardziej utalentowanych malarzy młodego pokolenia. Mimo młodego wieku Obrycki stworzył imponującą liczbę obrazów, które były prezentowane na ponad 70 wystawach w kraju i za granicą.

Wybrane prace

Powrót