14

Stanisław Puchalik

malarz

Artysta wciąż przeżywa swoją osobistą przygodę ze światłem i kolorem. Wysublimował z czasem gamę barwną, z półrealności świata w swoich obrazach uczynił dyskurs z przemijaniem, wciąż pozostając w obszarach piękna, które – modne czy niemodne – jakoś nie przestaje być potrzebne. - Jolanta Antecka

Urodził się w 1939 roku, w Jaśliskach. W latach 1960-66 studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studia ukończył w pracowni Hanny Rudzkiej-Cybisowej. Przez wiele lat był związany z macierzystą uczelnią, od 1992 roku, już jako profesor, prowadził pracownie malarstwa i rysunku na Wydziale Rzeźby. Artysta zajmuje się w malarstwem sztalugowym i pastelowym. Jego portrety, martwe natury i pejzaże przesycone są kolorem, który kształtuje nastrój, a często i formę. Stanisław Puchalik jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych, uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Ma w dorobku wiele nagród za twórczość artystyczną. Prace Profesora znajdują się w zbiorach muzealnych między innymi Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Watykańskiego oraz w licznych kolekcjach prywatnych.

Wybrane prace

Powrót