01

Tadeusz Łapiński

grafik, litograf

Tadeusz Łapiński to jeden z najwybitniejszych litografów XX wieku. Jest z pewnością artystą, który osiągnął w swoim życiu wszystko, co może zdobyć twórca, nie tylko jako grafik i nie tylko jako Polak.

Tadeusz Łapiński to laureat ponad 50 nagród na niemal wszystkich kontynentach świata. Na cześć artysty w 1981 roku burmistrz Waszyngtonu ustanowił 9 grudnia Dniem Łapińskiego, a jego praca pedagogiczna na Uniwersytecie Maryland zakończyła się nadaniem mu tytułu Professor Emeritus. Reprezentowany był przez najważniejsze amerykańskie galerie: Kennedy Gallery, Weintraub Gallery i Art Fair Gallery.

Urodził się w 1928 roku, ukończył warszawską Akademię Sztuk Pięknych w zakresie malarstwa i grafiki. Ciekawość świata, otwartość i komunikatywność oraz znajomość języków obcych pozwoliły mu głębiej wniknąć w kulturę i zwyczaje wielu narodów. Dobrze poznał Niemcy, Austrię, Francję i Włochy oraz Brazylię, Meksyk i Stany Zjednoczone, gdzie w końcu lat 60-tych zamieszkał na stałe.

W swojej sztuce łączył potrzebę tworzenia piękna jako przeżycia kosmicznego i uniwersalnego z perfekcją warsztatową, przez co zagadnienia techniczne i ideologiczne stały się w jego pracach nierozdzielne. Łapiński uważał, że obiektywna rzeczywistość nie zamyka się w trzech wymiarach dostępnych zmysłom, ale jest bardziej złożona i jej percepcja musi zostać przesunięta w obszary bardziej indywidualne, które nazywa czwartym wymiarem. Nie chodziło mu przy tym o rzeczywistość widzialną, ale o rzeczywistość w ogóle, budującą kosmiczną świadomość. Środki techniczne, litograficzne musiały być więc dostosowane do tych nowych treści rozszerzającego się, złożonego świata.

Wybrane prace

Powrót